Bouw

Bouwterreinen waar niets aan het toeval wordt overgelaten

Voor de bouw van een windmolenpark is veel technische deskundigheid vereist.

De Kallista Energy-groep kiest ervoor zich te beroepen op geloofwaardige en erkende partners en teams die een positieve balans in termen van risico’s, kosten en voordelen bieden, en die het project in zijn geheel benaderen, in plaats van alleen de bouwfase.

Op die manier worden voor onze projecten, afhankelijk van de bijzonderheden van de locatie (topografie, geologie …) en het gekozen windmolenmodel, de meest capabele multidisciplinaire teams ingezet voor de bouwplaats: civiel ingenieurs, elektriciens…

Onze prioriteit: naleving van de regels en termijnen

Op de bouwplaats van een windmolenpark worden de aanbevelingen van de milieueffectbeoordeling strikt opgevolgd.

Wij houden ons strikt aan de regels die bijvoorbeeld gelden voor het broedseizoen van de vogels in de buurt van de locatie.

Wij besteden speciale aandacht aan de organisatie van het werk op de bouwplaats en op de coördinatie tussen de verschillende projectonderdelen om ons te houden aan de gestelde termijnen en tegelijkertijd de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

De bouwfasen van een windmolenpark

Grondwerk 3 maanden

Fundering 3 maanden

Montage van de windmolens 3 maanden

Aansluiting 2 maanden

Testen 1 maanden

Inbedrijfstelling