Disclaimer

Uitgever

Groupe Kallista Energy
18-20 rue Treilhard
75008 Parijs – Frankrijk
Tel. +33(0)1 58 22 18 80
Email : contact@KallistaEnergy.com

Kallista Energy: Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van 2.624.387 euro
Handelsregister Parijs 513 771 675
Intracommunautair btw-nummer: FR72 513 771 675
Identificatie hoofdkantoor siret: 513 771 675 00040

 

Verantwoordelijk voor de publicatie

Frédéric Roche, voorzitter van de Kallista Energy-groep.

 

Webhost

OVH
SAS met een kapitaal van 10.059.500 euro
Handelsregister Lille Métropole 424 761 419 00045
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
Tel.: 09 72 10 10 07

 

Privacybeleid

Door gebruik te maken van onze website kan u gevraagd worden ons persoonlijke gegevens over uzelf te bezorgen, die door Kallista Energy verwerkt worden.

Kallista Energy zet zich in voor de bescherming van uw privacy, evenals voor het bepalen en implementeren van alle passende maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, bekend als de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG).

Het doel van dit privacybeleid, dat van toepassing is op u als gebruiker van onze website, is om u te informeren over hoe Kallista Energy met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Verzamelde persoonsgegevens

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder ons enige persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u via onze website een contactverzoek indient, kunt u ons ook de volgende informatie verstrekken:

  • uw naam,
  • uw voornaam,
  • uw e-mail,
  • informatie over uw aanvraag.

Uw voor- en achternaam, evenals uw e-mailadres, zijn geen verplichte velden voor uw contactverzoek.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Door ons deze informatie te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Kallista Energy uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart in overeenstemming met dit privacybeleid. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is dus uw toestemming.

 

Identiteit van de controleur

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Kallista Energy, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 18-20 rue Treilhard, 75008 Parijs. Tel: +33(0)1 58 22 18 80. E-mail: contact@KallistaEnergy.com

 

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kallista Energy verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • uw contactverzoek verwerken,
  • behandeling van uw sollicitatie voor een baan of stage,
  • alle andere verzoeken die u ons stuurt behandelen,
  • Contact met u opnemen als u daarom vraagt.

 

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door Kallista Energy bewaard gedurende de tijd die overeenstemt met de doeleinden van verzameling zoals hierboven vermeld, zonder de 24 maanden te overschrijden.

 

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

De ontvanger van uw persoonsgegevens is de Kallista Energy Group met inbegrip van haar dochterondernemingen. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Noch Kallista Energy, noch één van haar dochterondernemingen zal uw persoonsgegevens op de markt brengen.

 

Uw rechten

U hebt het recht van toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze uit te oefenen, of voor elke andere vraag betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons een verzoek sturen op het volgende e-mailadres: contact@KallistaEnergy.com.

 

Cookies en statistieken

Deze site maakt gebruik van cookies om anonieme statistieken te maken (aantal bezoekers, bekeken pagina’s, gebruikte technologie…). U kunt het gebruik van cookies rechtstreeks weigeren in de banner die verschijnt als u op de website KallistaEnergy.com terechtkomt of via de instellingen van uw browser (zie www.cnil.fr).

U kunt uw toestemming intrekken door hier te klikken: De toestemming herroepen

 

Intellectueel eigendomsrecht

Alle rechten van de auteurs van beschermde werken die worden gereproduceerd en meegedeeld op deze site, zijn voorbehouden. Zonder toestemming is elk gebruik van de werken anders dan individuele of voor privégebruik bedoelde herdruk en raadpleging verboden.

Credits

Fotocredits: Kallista Energy ; Stéphane Leroy ; Menno Mulder, Paco Lissilour, Thibault Maîtrejean.