Financiering

Financiering van windenergieprojecten en elektriciteitscentrales

Kallista Energy is eigenaar van alle windmolenparken die zij exploiteert.

Wij financieren onze investeringen gedeeltelijk met eigen vermogen, en door middel van bankschuld.

Kredietinstellingen spelen een essentiële rol in onze ontwikkeling en zijn tevens vertrouwenspartners met wie wij langdurige relaties aangaan.

Onze prioriteiten: nauwkeurig werken en vooruit kijken

Van de inbedrijfstelling tot de aflossing van de schulden die vaak voor meer dan 15 jaar zijn aangegaan, volgt en anticipeert Kallista Energy op veranderingen in de prudentiële ratio’s.
Met geen van de door Kallista Energy aangegane leningen hebben zich structurele problemen voorgedaan.
Alle leningen voldoen aan de bijbehorende prudentiële ratio’s en de leningen als gevolg van de overname van reeds bestaande en gefinancierde windmolenparken worden meestal geleidelijk geherstructureerd.

Optimalisering van het schuldniveau, volatiliteit van de productie, follow-up van de verplichtingen

De financiering van onze windmolenparken wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door de deskundigheid van ons gespecialiseerde team.

Een diepgaande prognose van de exploitatie en het vermogen om cash flows te genereren gedurende de levensduur van het windmolenpark is noodzakelijk voor een pragmatisch en doeltreffend beheer van de activa.

Het financieren van elektriciteitscentrales die langer dan 20 jaar meegaan is bijzonder ingewikkeld. Bankinstellingen spelen daarom een essentiële rol in onze ontwikkeling en zijn vertrouwenspartners.

Door ruim 20 jaar kapitaal aan te trekken en investeringen te doen, speelt Kallista Energy bovendien al lange tijd een rol van betekenis in het Franse energielandschap.

Het proces van de financiering van activa

Bank kiezen

 • Concurrentievermogen van de offerte
 • Voortzetting van bestaande partnerschappen
 • Voorkeur voor banken in de “windenergiebusiness”
 • Aanwezigheid van een analyseteam en relevante interne deskundigheid
 • Pragmatisme en zakelijk inzicht

Pre-vormgeving

 • Vormgeving van het project
 • Intelligente, gedocumenteerde en verstandige ontwerpstructuur
 • Partnerschap in het kader van aanbestedingen
 • Verwachtingen

Audit en analyse

 • Grondinspectie en juridische analyse met steun van erkende specialisten
 • Herziening en analyse van onderzoeken naar de opbrengst, benchmarking t.o.v. naburige of vergelijkbare parken
 • Hergebruik van de ervaring die is opgedaan met eerdere projecten
 • Verwachtingen

Contracten

 • Duidelijke documentatie met een eerder realistische dan theoretische insteek
 • Specifieke behandeling van de geïdentificeerde risico’s
 • Relevantie voor alle partijen en wederzijds vertrouwen

Administratie

 • Bijhouden van de commerciële relatie tussen bank en klant zonder tussenpersonen
 • Nadruk op de automatisering van taken en opbouwende dialoog
 • Eenvoudig en doeltreffendheid