Verwerving

Verwerving van windenergieprojecten en elektriciteitscentrales

Kallista Energy verzekert zich van externe groei met de verwerving van windenergieprojecten of elektriciteitscentrales van elke omvang.

Wij maken gebruik van alle kennis en deskundigheid die nodig zijn om de verwervingen tot een goed einde te brengen (waardering van activa, due diligence, opstellen van contracten…).

Onze prioriteiten: snel reageren en objectief zijn

Ons team heeft in Frankrijk al meer dan 3500 MW geanalyseerd.

Deze expertise verschaft ons, in combinatie met ons solide aandeelhoudersbestand en hun langetermijnvisie, de middelen om een objectieve marktprijs aan te bieden en een verwerving en de financiering daarvan binnen 6 maanden te realiseren, van het eerste contact tot de uitvoering (closing).

Deze objectiviteit biedt ons tevens de mogelijkheid om ondersteuning te bieden in transacties namens derden.

Externe groei met een langetermijnvisie

Kallista Energy heeft sinds 2009 een gestage groei doorgemaakt dankzij verscheidene acquisities.

Kallista Energy onderzoekt alle groeimogelijkheden: zowel voor één enkele elektriciteitscentrale als voor een portefeuille van meerdere centrales tegelijk.

Wij analyseren alle projecten ongeacht de omvang, volwassenheid of geografische locatie (in Frankrijk en in vele landen in Europa) ervan.

Wij analyseren ook portefeuilles die in ontwikkeling zijn.

Ons doel is om groot genoeg te zijn om een belangrijke speler op de markt voor de verkoop van energie te worden, en elektriciteit aan te bieden voor een concurrerende prijs.

Onze externe groei stelt ons in staat om schaalvoordelen te realiseren die de levensvatbaarheid van onze portefeuille waarborgen na afloop van contracten met aankoopverplichting.

Snel en duurzaam inzetbare middelen

Een van de sterke punten van onze groep is ons vermogen om een verwervingsproces snel en doeltreffend uit te voeren.

Wij kunnen de middelen die nodig zijn om een acquisitie succesvol te voltooien binnen zeer korte tijd inzetten.

In het geval van windmolenparken wordt het rendement op investering na 8 tot 10 jaar behaald.

Om dit rendement te realiseren zijn een duurzame verbintenis en een langetermijnvisie van cruciaal belang.

In de windenergiesector erkende interne vaardigheden

Ons team beschikt intern over de technische, juridische en financiële vaardigheden die nodig zijn om alle fasen van een verwerving tot een goed einde te brengen met de steun van specialisten, vaak al lange tijd onze partner, op wie we per geval een beroep doen en die het gewend zijn om in teamverband binnen onze eigen structuur te werken:

 • waardebepaling,
 • due diligence,
 • contracten opstellen,
 • de voortgang van de bouw volgen,
 • en de verworven activa te integreren.

Wij voeren een groot gedeelte van de due diligence op onze projecten zelf uit.

Dat houdt in dat we termijnen zo kort mogelijk en kosten zo laag mogelijk houden, zonder aan grondigheid in te boeten, en dit dankzij geoptimaliseerde processen en betrouwbare expertise.

Het proces van de verwerving van activa

Te verkopen park/project

 • Ontvangst van een voorlopig bod
 • Waardebepaling
 • Opstellen van een vrijblijvende offerte (NBO)

Indienen van een NBO

 • Verzoek om exclusiviteit met de verkoper
 • Vergaande due diligence
 • Onderhandelingen met de financieringsbanken en leveranciers

Indienen van een definitief bod

 • Ondertekening
 • Financiering

Afronding van de verwerving

 • Integratie van de nieuwe activa

Totale procestijd 6 maanden