Onze waarden

Toewijding

Kallista Energy heeft zich ten doel gesteld om energiebronnen te ontwikkelen waarmee aan een leefbare toekomst voor de volgende generaties kan worden gebouwd.

Wij willen voor iedereen elektriciteit voor een concurrerende prijs leveren, en met de productie daarvan rekening houden met het milieu.

Deze toewijding is terug te zien in de dagelijkse werkzaamheden van onze mensen met een aanpak die erop gericht is onze milieu- en maatschappelijke prestaties te verbeteren, zowel voor onze windmolenparken als gewoon op kantoor.

Ten aanzien van onze belanghebbenden vertaalt deze toewijding zich in:

  • Een zeer strikte ethiek,
  • Een gecontroleerd industrieel proces,
  • Risicobeheer op basis van vakkundigheid, transparantie en de toekomst.

Ethiek

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 17-II, 1° van de Franse wet van 9 december 2016, waarvan onze groep de logica volgt, hoewel die onder de wettelijk vastgestelde grenzen ligt, verplichten de medewerkers van Kallista Energy zich ertoe een gedragscode in acht te nemen waarin verschillende gedragingen zijn vastgesteld en worden beschreven die op corruptie of beïnvloeding kunnen duiden en die moeten worden vermeden.
De gedragscode bevat de mogelijkheid voor iedere werknemer om rechtstreeks bij de voorzitter van het auditcomité van Kallista Energy meldingen te doen, zonder via de directie of het leidinggevend personeel van de onderneming te hoeven gaan.

Kallista Energy kiest er eerder voor om een project niet uit te voeren of te verliezen, dan om het binnen te halen op een manier waarvan niet zeker is of die wel legaal is.

In het kader van de ontwikkeling van onze projecten zijn wij bijvoorbeeld extra voorzichtig met betrekking tot de volgende risico’s: het vragen van een abnormale huurprijs, onteigening van iemand binnen een familie (ondernemer in de landbouwsector, vruchtgebruiker of blote eigenaar), een verzoek om werkzaamheden of compenserende maatregelen zonder verband met het project of de facturering van huurprijzen voor wegen die normaal openbaar toegankelijk zijn.
Evenzo moeten de eventuele beloften of mondelinge verklaringen van onze medewerkers tijdens vergaderingen systematisch worden opgenomen in een schriftelijk verslag dat aan de directie van de onderneming wordt overhandigd.

Pragmatisme

Kallista Energy investeert in een concurrerende energievoorziening die een beter compromis tussen de beschikbare hulpbronnen, het rendement en de gevolgen voor het milieu biedt.
De keuze voor windenergie is niet alleen een ideologische keuze, maar berust ook op de betrouwbaarheid van deze technologie en het alsmaar toenemende concurrentievermogen ervan. Windenergie is na waterkracht, die qua ontwikkeling geen toekomst meer heeft in Frankrijk, namelijk de meest volwassen en goedkoopste duurzame energiebron.
Met hetzelfde pragmatisme bestudeert Kallista Energy de mogelijkheid om de productiecapaciteit van haar bestaande parken te vergroten door middel van vernieuwing en de mogelijkheid om in andere energiebronnen te investeren.

Duurzaamheid

Volgens Kallista Energy kan een energiestrategie alleen op de lange termijn worden uitgestippeld. Vandaag bouwen wij aan een stroomproductiepark dat op termijn levensvatbaar is zonder subsidies. Zodra de initiële investeringen zijn afgeschreven (15 tot 20 jaar voor windmolenparken) beschikken toekomstige generaties met deze centrales over zeer aantrekkelijk geprijsde elektriciteit.
Wij baseren de keuze voor onze investeringen daarom op parken die haalbare productiekosten garanderen wanneer de termijnen van de verplichting tot aankoop van elektriciteit zijn verstreken.
In dat opzicht heeft onze groep zich toegelegd op een programma van systematische vernieuwing van de windturbines die in het eerste decennium van deze eeuw zijn gebouwd, om over machines met meer vermogen en met de laagst mogelijke onderhoudskosten te beschikken.

Onze duurzaamheidsaanpak omvat de toepassing van de allernieuwste technologieën, waarmee we het potentieel aan windenergie van elke locatie optimaal kunnen benutten en tegelijkertijd de onderhoudskosten zo laag mogelijk kunnen houden.