Portret

Onafhankelijke producent van duurzame energie sinds 2005

Kallista Energy is een in 2005 opgerichte, onafhankelijke elektriciteitsproducent.

Wij hanteren een langetermijnvisie met als doel om zo goedkoop mogelijke elektriciteit te produceren met minimale gevolgen voor het milieu.

Om beperkingen op de markt en wijzigingen in de regelgeving zo goed mogelijk te beheersen, zetten wij in op groei in volumes en op de geografische en technologische verscheidenheid van onze installaties.

Kallista Energy beheert en exploiteert haar eigen faciliteiten en behoort daarmee tot de grootste onafhankelijke exploitanten van windenergie in Frankrijk.

Geïntegreerde vaardigheden

Kallista Energy is betrokken bij alle fasen van de uitvoering van windenergieprojecten: ontwikkeling, verwerving, financiering, bouw en exploitatie.

Onze groep voert niet alleen een strikt beheer over haar activa, maar is tevens een ontwikkelings- en exploitatieplatform dat over de juiste technische middelen en gekwalificeerde medewerkers beschikt.

De beheersstrategie van de groep berust op zeer strenge kwaliteitseisen en langdurige samenwerkingsverbanden met leveranciers die ons in staat stellen om te profiteren van het uitgevoerde werk en de opgedane ervaring om daarmee energie te besparen en onze efficiëntie te vergroten.

Door middel van onze ervaren teams en langetermijnvisie brengen wij een klimaat van grondigheid, vertrouwen en transparantie tot stand. Ons team bestaat uit medewerkers die met hun diverse vaardigheden kwaliteit en reactievermogen bijeen brengen: ontwikkeling, verwerving (M&A, due diligence, advies), financiering, bouw, onderhoud en toezicht.

De regionale operators van de groep zorgen voor nauwe banden met de lokale gemeenschappen waar wij aanwezig zijn.

Op de lange termijn betrokken aandeelhouders

Kallista Energy kan voor haar activiteiten lange tijd vooruit kijken dankzij haar institutionele aandeelhouders: APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, en Ardian, een private equity investeringsmaatschappij, is wereldleider op het gebied van beleggingen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Deze twee actoren besteden veel aandacht aan de sociale en ecologische gevolgen van hun investeringen en moedigen Kallista Energy aan in haar aanpak betreffende de constante verbetering van deze gevolgen, met name door middel van een jaarlijkse beoordeling van onze acties door GRESB.

De grote meerderheid van de werknemers van Kallista Energy is sinds 2020 aandeelhouder van de onderneming. Ons team staat volledig achter de waarden en visie van de onderneming en iedere werknemer zet zich op termijn in om ervoor te zorgen dat onze projecten een succes worden en kunnen worden voortgezet.

Een energie-exploitant die het hele productieproces beheerst

  • Verwerving
  • Ontwikkeling
  • Financiering
  • Bouw
  • Exploitatie en onderhoud
  • Vernieuwing
  • Hernieuwbare elektriciteitsopwekking

Onze kerncijfers

438 MW

in beheer
(+40% van het kapitaal van windpark krammer (102 MW) in Nederland)

38 parken

(wind & zon) in onderhoud

80 werknemers

89 miljoen

van de omzet in 2022 voor de Kallista Energy Group


De milieubalans van onze parken

820 000 MWh

geproduceerd per jaar

320 000 bewoners

worden van duurzame elektriciteit voorzien

5,5 miljard km

afgelegd door een elektrische auto