Ons governancebeleid

Onze governancebeloften

Kallista Energy heeft voor al haar werknemers een gedragscode inzake fraudebestrijding opgesteld. In deze gedragscode worden een definitie en voorbeelden gegeven van niet aanvaardbare gedragingen die daden van corruptie of ongeoorloofde beïnvloeding kunnen inhouden. Deze gedragscode biedt tevens bescherming aan werknemers die getuige zijn van gevallen van fraude of corruptie waarbij de voorzitter van de onderneming is betrokken. In dat geval is het de werknemer toegestaan de voorzitter van het auditcomité van de onderneming rechtstreeks in te lichten.