Ons milieubeleid

Ons koolstofdoel

-40%

minder CO2 per werknemer in 2022

Op basis van 1,68 tCOeq/werknemer in 2017 voor de uitstoot in verband met onze verplaatsingen (per auto en vliegtuig), het energieverbruik op onze kantoren (stroom en gas) en het afvalbeheer en recycling in onze kantoren.

Met onze aanpak volgen wij de aanbevelingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs, waarmee wordt gestreefd naar een vermindering met 40% van de CO2-uitstoot door de ondertekenende landen tegen 2030, met als doel de temperatuurstijging tot maximaal 2 °C te beperken. Kallista Energy wil op haar eigen niveau bijdragen aan deze wereldwijde doelstelling. Bovendien besteden wij bijzondere aandacht aan de CO2-uitstoot gedurende de levensduur van de windmolens die wij plaatsen en waarop de Scope 3 van onze activiteit van toepassing is: de productie, plaatsing, ontmanteling, recycling en terugwinning van onze windmolens. Bij het kiezen van onze leveranciers hanteren wij milieucriteria en geven wij de voorkeur aan leveranciers die dezelfde eisen hanteren als wij.

Onze milieubeloften

Pour la réalisation des études environnementales préalables à la construction d’un parc éolien, nous faisons appel à des cabinets indépendants, reconnus pour leur expertise. Les études sur la faune, la flore, l’acoustique et le paysage sont menées en suivant scrupuleusement les normes en vigueur pour minimiser autant que possible l’impact environnemental du parc, de sa construction à son démantèlement.

De ce fait, Kallista Energy a pris l’engagement d’aller au-delà des exigences réglementaires et d’araser totalement les fondations en béton des éoliennes lors du démantèlement d’un parc éolien pour restituer aux agriculteurs leur terrain dans son état d’origine.

Par ailleurs, nous cherchons à limiter l’impact environnemental de nos équipes au quotidien : électrification de notre flotte de véhicules, tri et valorisation des déchets dans les bureaux, remplacement des équipements (lampes, chaudière…) par des appareils plus efficaces en énergie.

Kallista Energy a aussi fait le choix de bannir totalement les vols intérieurs. Des abonnements SNCF et des services de visioconférences sont proposés à nos collaborateurs pour leur permettre de se déplacer rapidement et confortablement partout en France ou de travailler à distance suivant leurs besoins.

De milieubalans 2019 van Kallista Energy

1 CO2-uitstoot in verband met onze windmolenparken: productie, plaatsing, werking en onderhoud over een periode van 15 jaar. Bron Base Carbone ADEME 2019: 14,1 g CO2eq per kWh (over een periode van 20 jaar), waar het 100% hernieuwbare energieverbruik van onze parken (werking van de ‘hulpinstallaties’) nog bij komt. Hoewel niet de gehele CO2-uitstoot in deze categorie onder de directe reikwijdte van Kallista Energy (Scope 3) valt, werken wij graag met verantwoordelijke leveranciers die ernaar streven hun koolstofvoetafdruk te verminderen. Daarom hebben wij systematisch ESG-criteria in de overeenkomsten met onze leveranciers opgenomen.

2 CO2-uitstoot in verband met onze ondersteunende activiteiten: uitstoot als gevolg van onze verplaatsingen, het energieverbruik op onze kantoren, afvalbeheer… Bron: Base Carbone ADEME, eco-calculator DGAC, Cèdre-beoordeling, autofabrikanten (kentekenbewijs).

3 CO2 die is voorkomen dankzij de productie van elektriciteit door onze windmolenparken in 2019. Bron: Base Carbone ADEME. Berekend op basis van het verschil tussen de gemiddelde emissiefactor van de Franse energiemix en de gemiddelde emissiefactor van de windenergieproductie in Frankrijk.

De milieu-impact van onze projecten en onze dagelijkse activiteiten beperken