Ons maatschappelijk beleid

Onze maatschappelijke verplichtingen

  • 11. De veiligheid van mensen en onze apparatuur garanderen
  • 12. De voorwaarden creëren voor het welzijn van de werknemers op het werk
  • 13. Zorgen voor diversiteit en gendergelijkheid in ons team
  • 14. Samenwerken met lokale belanghebbenden
  • 15. Bijdragen aan de dynamiek van de gebieden waar we actief zijn

De veiligheid van onze mensen en installaties waarborgen

De eerbiediging en veiligheid van de mensen voor wie en met wie wij werken behoren tot onze prioriteiten. Onze monteurs beschikken over alle hulpmiddelen en hebben alle opleidingen gevolgd die nodig zijn om hun veiligheid te waarborgen.

Als onze dienstverleners ondertekenen een risicopreventieplan en wij voeren beoordelingen uit om na te gaan of zij de veiligheidseisen naleven.

Om de kans op ongelukken zo veel mogelijk te beperken, volgen alle reizende werknemers die bij ons komen werken eerst een rijcursus.

Samenwerken met onze lokale belanghebbenden

Onze installaties voor de productie van hernieuwbare energie bevinden zich in landelijke gebieden. Daardoor hebben zij rechtstreekse gevolgen voor lokale belanghebbenden. Wij voeren onze projecten uit in samenspraak met de verkozenen en inwoners van de gebieden waar wij actief zijn om de best mogelijke resultaten te kunnen behalen.

Wij organiseren regelmatig informatiedagen over hernieuwbare energie en onderhouden gedurende de levensduur van het windmolenpark banden met de lokale verkozenen via onze in de regio gevestigde monteurs en onze projectleiders.

Onze mensen hun talenten laten ontplooien

Om in haar missie te slagen, vertrouwt Kallista Energy op de vaardigheden en betrokkenheid van haar medewerkers. Daarom doen we er alles aan om de voorwaarden te creëren die nodig zijn om onze mensen gemotiveerd te houden en tot ontwikkeling te laten komen:

  • Openstelling van het kapitaal van de onderneming voor de medewerkers (2020),
  • Flexibele werktijden voor een optimale combinatie van werk en privéleven,
  • Dekking van de kosten voor deelname aan sportevenementen (windvoetbal, hernieuwbare-energieregatta…)
  • Jaarlijkse seminars met het team
  • Interne promotie

Kallista Energy heeft er ook voor gekozen om zich niet alleen op de ervaring, maar ook op het potentieel van haar werknemers te richten. Dat houdt in dat we talenten met weinig of geen ervaring in onze sector kunnen aannemen en ze intern kunnen opleiden met de ondersteuning van onze meest ervaren krachten.