Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Handelend op onze schaal

Door energie te produceren uit duurzame en concurrerende bronnen kan Kallista Energy een bijdrage leveren aan de aanpak van de klimaatproblemen op onze aarde.

Hoewel de totale milieubalans van ons productiepark voor duurzame energie positief is, streven wij ernaar de uitstoot in verband met onze activiteit (verwarming, elektriciteit, transport, afvalbeheer en recycling) zo laag mogelijk te houden.

Wij vinden dat kosten noch moeite moeten worden gespaard om de klimaatverandering tegen te gaan, het milieu te beschermen en de mannen en vrouwen met wie wij werken te respecteren.

Wij hebben middelen ingezet waarmee we in 2020 drie certificaten voor onze afdeling Exploitatie kunnen behalen: ISO45001 (veiligheid), ISO14001 (milieu) en ISO9001 (kwaliteit), om kracht bij te zetten aan ons streven naar duurzame ontwikkeling

Kallista Energy heeft een actieplan opgesteld om het effect van onze activiteiten op het milieu en meer in het algemeen op de samenleving en de governance van de groep te beoordelen.

Onze inspanningen om onze impact zo veel mogelijk te beperken, worden jaarlijks geëvalueerd door GRESB, een onafhankelijke benchmark.
Naast deze rating proberen wij tevens te bepalen hoe onze activiteiten kunnen bijdragen tot de door de Verenigde Naties vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

 

Onze belangrijkste bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in 2019

 

20 geëxploiteerde windmolenparken die het equivalent aan elektriciteit produceren die nodig is voor 300.000 inwoners

 

16.000 ton CO2 voorkomen dankzij onze windmolenparken

46% van de elektrische voertuigen in ons bedrijfswagenpark in 2019

 

100% van het afval op onze bouwterreinen wordt teruggewonnen in gespecialiseerde centra

Afvalscheiding op onze kantoren sinds 2017 met Cèdre, een bedrijf dat de beroepsintegratie van personen met een handicap bevordert

 

7% van onze omzet wordt elk jaar betaald aan lokale belastingen

 

Flexibele werktijden voor onze medewerkers

Telewerken, incidenteel en permanent

Opleiding van alle reizende medewerkers in alle gevaren op de weg

 

 

Regelmatige deelname aan lokale evenementen om inwoners bewust te maken van de klimaatverandering en duurzame energie