Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Handelend op onze schaal

Door energie te produceren uit duurzame en concurrerende bronnen kan Kallista Energy een bijdrage leveren aan de aanpak van de klimaatproblemen op onze aarde.

Hoewel de totale milieubalans van ons productiepark voor duurzame energie positief is, streven wij ernaar de uitstoot in verband met onze activiteit (verwarming, elektriciteit, transport, afvalbeheer en recycling) zo laag mogelijk te houden.

Wij vinden dat kosten noch moeite moeten worden gespaard om de klimaatverandering tegen te gaan, het milieu te beschermen en de mannen en vrouwen met wie wij werken te respecteren.

Wij hebben drie certificaten voor onze afdeling Exploitatie: ISO45001 (veiligheid), ISO14001 (milieu) en ISO9001 (kwaliteit), om kracht bij te zetten aan ons streven naar duurzame ontwikkeling.

Kallista Energy heeft een actieplan opgesteld om het effect van onze activiteiten op het milieu en meer in het algemeen op de samenleving en de governance van de groep te beoordelen.

Onze inspanningen om onze impact zo veel mogelijk te beperken, worden jaarlijks geëvalueerd door GRESB, een onafhankelijke benchmark.
Naast deze rating proberen wij tevens te bepalen hoe onze activiteiten kunnen bijdragen tot de door de Verenigde Naties vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

 

Onze belangrijkste bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in 2020

 

20 geëxploiteerde windmolenparken die het equivalent aan elektriciteit produceren die nodig is voor 300.000 inwoners

 

19.900 ton CO2 voorkomen dankzij onze windmolenparken

71% van de elektrische voertuigen in ons bedrijfswagenpark in 2020

 

100% van het afval op onze bouwterreinen wordt teruggewonnen in gespecialiseerde centra

Afvalscheiding op onze kantoren sinds 2017 met Cèdre, een bedrijf dat de beroepsintegratie van personen met een handicap bevordert

 

7% van onze omzet wordt elk jaar betaald aan lokale belastingen

 

Flexibele werktijden voor onze medewerkers

Telewerken, incidenteel en permanent

Opleiding van alle reizende medewerkers in alle gevaren op de weg

 

 

Regelmatige deelname aan lokale evenementen om inwoners bewust te maken van de klimaatverandering en duurzame energie

Onze beloften voor het milieu, de maatschappij en onze governance

 1. 80% van ons wagenpark elektrificeren vóór 2022
 2. Geen binnenlandse vluchten meer maken en internationale vluchten beperken
 3. Het afval van onze kantoren beperken en recyclen
 4. De energie-efficiëntie van onze installaties verbeteren
 5. De uitstoot van onze Scope 3 verbeteren met onze onderaannemers
 6. De best mogelijke projecten ontwikkelen met behulp van onafhankelijke deskundigen
 7. Voor al onze projecten een voorbeeldige bouwplaats realiseren
 8. Toezien op de bescherming van het milieu en op de beperking van geluidsoverlast aan de randen van onze windmolenparken
 9. De betonnen fundering van al onze windmolen volledig verwijderen bij de ontmanteling
 10. De rotorbladen van de ontmantelde windmolens terugwinnen en bijdragen aan de zoektocht naar oplossingen die zijn afgestemd op de toekomstige volumes
 11. De veiligheid van onze mensen en installaties waarborgen
 12. Voorwaarden voor het welzijn van onze werknemers creëren
 13. Toezien op diversiteit en gelijkheid binnen ons team
 14. Samenwerken met onze lokale belanghebbenden
 15. Bijdragen aan de dynamisering van de lokale gemeenschappen waarin wij actief zijn
 16. Collectieve besluitvorming en een constante dialoog met onze werknemers bevorderen
 17. Fraude voorkomen
 18. Beheersrisico’s voorkomen
 19. Cyberbeveiliging bevorderen