Ontwikkeling

De ontwikkeling van windenergieprojecten

De Kallista Energy-groep heeft een team dat zich speciaal bezighoudt met de ontwikkeling van windmolenparken, van het ontwerp van het project tot aan de vernieuwing (repowering), uitbreiding of ontmanteling van het park.

Wij werken nauw samen met lokale belanghebbenden om de ontwikkeling van het project zo veel mogelijk af te stemmen op de omgeving.

Onze prioriteit: midden in de ontwikkeling van lokale gemeenschappen staan

In 2018 heeft de Kallista Energy-groep meer dan 7% van haar omzet aan lokale belastingen betaald aan de gemeenten en lokale gemeenschappen waar haar windmolenparken staan. Deze belastingopbrengsten hebben de betreffende lagere overheden in staat gesteld om de kwaliteit van leven van hun inwoners te handhaven of te verbeteren in een context waarin overheidsdotaties afnamen. De gedecentraliseerde en concurrerende opwekking van elektriciteit blijft een troef in termen van de dynamisering van lokale gemeenschappen.

Het best mogelijke project neerzetten

Het succes van een project voor elektriciteitsopwekking, dat wil zeggen de integratie in de omgeving en de uiteindelijke economische levensvatbaarheid ervan, wordt bepaald vanaf de ontwikkelingsfase.

Wij hanteren vanaf het allereerste begin een allesomvattende aanpak om de meest geschikte locaties te vinden, vergunningsaanvragen in te dienen en de verschillende lokale betrokken partijen bijeen te brengen.

Voor windmolenparken ontwikkelen wij projecten van begin tot eind.

Ook werken wij hard aan het optimaliseren van onze bestaande parken door ze uit te breiden of te vernieuwen (repowering) met als doel om optimaal te profiteren van de op die locatie beschikbare energiebron.

Bovendien schakelen wij uitsluitend onafhankelijke lokale specialisten in voor het uitvoeren van milieustudies op basis waarvan we de relevantie en de kwaliteit van het project kunnen vaststellen.

Overleggen om samen succesvol te zijn

Wij zetten in op transparante samenwerking om gekozen vertegenwoordigers, lokale belanghebbenden, industriëlen, inwoners en overheden bij de verschillende fasen van het project te betrekken.

Wij verstrekken regelmatig actuele informatie, projectkranten en andere ad hoc middelen om de betrokkenen op de hoogte te houden van de voortgang van een project.

Wij nemen de opmerkingen van lokale belanghebbenden zeer serieus en nemen opmerkingen die het project ten goede komen mee, daarbij rekening houdend met technische, regelgevende en ethische beperkingen.