Exploitatie en onderhoud

De exploitatie en het onderhoud van onze windmolenparken

Onze technische mensen en ingenieurs zien er dagelijks op toe dat onze centrales naar behoren werken en worden daarbij geholpen door het bedrijf dat de windmolens heeft gebouwd. Dit bedrijf wordt systematisch gekozen als het bedrijf dat het onderhoud verzorgt.

Daarmee verbeteren wij de veiligheid en prestaties van onze installaties.

Onze prioriteiten: milieubescherming en naleving van de veiligheidsvoorschriften

Net als veel industriële installaties in Frankrijk staan windmolens in het register van voor de bescherming van het leefmilieu geklasseerde installaties (Installations Classées Pour l’Environnement – ICPE).

In het kader daarvan gelden voor onze activiteit speciale voorschriften die met name betrekking hebben op de veiligheid van de installaties, de beoordeling van de milieueffecten, maar ook de voorwaarden voor de ontmanteling van installaties aan het einde van de levensduur.

Lokale aanwezigheid

Kallista Energy beschikt over de lokale aanwezigheid en geavanceerde technische middelen om haar taken als eigenaar-exploitant uit te voeren.

Onze technische mensen en ingenieurs staan samen in voor de goede werking van de installaties.

Zij zien er tevens op toe dat wij onze wettelijke verplichtingen nakomen.

Door onze lokale aanwezigheid kunnen wij in gesprek blijven met omwonenden, lokale overheden en autoriteiten.

Wij vertrouwen het onderhoud van de parken toe aan de bedrijven die ze gebouwd hebben. Onze contacten stellen ons in staat de beste garanties te verkrijgen als het gaat om prestaties en kwaliteit.

Onze ervaring en de duur van onze verbintenissen: kwaliteit gegarandeerd

De windenergiesector groeit snel.

Door onze tien jaar ervaring met de exploitatie van windmolenparken beschikken wij over de vereiste kennis en vaardigheden voor het optimale beheer van onze centrales.

Als de eigenaar en exploitant van onze windmolens hebben wij een erkende expertise ontwikkeld waarmee wij een perfecte continuïteit van de dienstverlening kunnen garanderen tussen de ontwikkelingsfase, de bouwfase en de exploitatiefase (die 20 tot 25 jaar duurt).

Onze technische mensen en ingenieurs zijn opgeleid op het gebied van veiligheid, elektriciteit onder hoge spanning, en automatisering.

Technologie om snel te reageren

Naast de inspecties en onderhoudswerkzaamheden ter plaatse die maximaal 4 keer per jaar worden uitgevoerd, worden de windmolens 24 uur per dag en 7 dagen per week op afstand bewaakt.

Zelfs het kleinste defect wordt onmiddellijk opgemerkt en geeft aanleiding tot een onderhoudsactie op afstand of de tussenkomst van een lokaal onderhoudsteam.