Ontmanteling en vernieuwing

De ontmanteling en vernieuwing (repowering) van windmolenparken

Windmolens hebben sinds het eerste decennium van deze eeuw op verschillende gebieden technologische veranderingen ondergaan: het vermogen en de prestaties van generatoren, de gebruikte materialen, predictief onderhoud, akoestiek, betrouwbaarheid, integratie in het netwerk … Dankzij deze vooruitgang is het mogelijk om windmolens te plaatsen die 4 keer meer elektriciteit, of zelfs nog meer, kunnen produceren dan de modellen die twintig jaar geleden werden gebouwd.

Kallista Energy is daarom begonnen met het geleidelijk vervangen van de eerste generatie windmolens door beter presterende modellen.

Deze aanpak heeft een drieledig doel: de productie van duurzame elektriciteit optimaliseren op de locaties met de meeste wind in Frankrijk, zo goedkoop mogelijke elektriciteit opwekken en tegelijkertijd de gebieden waar de parken zich bevinden, en Kallista Energy zelf, een visie voor de komende 20 jaar verschaffen.

Hoewel de huidige windmolens nog prima functioneren, kunnen wij de productie van duurzame elektriciteit in de loop der tijd verbeteren met hoogwaardig materieel, door de bestaande parken te vernieuwen.

Onze toezegging: oude betonnen funderingen helemaal verwijderen

Sinds 2020 vereist de wet de volledige afgraving van betonnen funderingen van windturbines, behalve in gevallen waarin de milieubalans ongunstig is, zonder dat de ontmantelingsdoelstelling minder dan 1 meter bedraagt (besluit van 2 juni 2020).

Kallista Energy had zich sinds 2017 verbonden tot de volledige verwijdering van alle funderingsblokken van oude windturbines. Het land wordt daardoor in de natuurlijke staat hersteld of kan weer voor landbouw worden gebruikt.

Het windmolenpark in Plouyé (Bretagne):
1e vernieuwing met volledige ontmanteling van de oude windmolens in Frankrijk

Plouyé is een Bretonse gemeente op ongeveer een uur rijden van Brest.

Vanwege het enorme windpotentieel op deze plek behoort dit park tot een van de eerste gemeenten in Frankrijk waar een windmolenpark werd aangelegd.

Er werden destijds 4 windmolens met een vermogen van 0,75 MW geplaatst.

In 2017 begon Kallista Energy, eigenaar en exploitant van het park, met de steun van Enercon en lokale ondernemingen aan de vervanging van deze windmolens door beter presterende modellen.

4x keer meer duurzame elektriciteit met hetzelfde aantal windmolens

Met de 4 nieuw geplaatste windmolens, met een vermogen van 2,3 MW, kan vandaag de dag 4 keer zo veel elektriciteit worden opgewekt.

Ter vergelijking: er hadden 16 dezelfde windmolens als die van het oorspronkelijke park geplaatst moeten worden om de productie van het nieuwe park te realiseren.

Door windmolens te vernieuwen, kan de productie aanzienlijk worden verhoogd zonder meer machines te hoeven plaatsen. De oude windmolens zijn gedemonteerd en naar recyclinginstallaties voor terugwinning gebracht.

De oude funderingen zijn helemaal verwijderd en het materiaal is volledig teruggewonnen.

De ontmanteling van een windmolen:
een proces zonder gevaren en verrassingen voor de toekomstige generaties

De ontmanteling van het windmolenpark in Plouyé (Bretagne) bevestigt dat het proces volledig beheerst wordt en geen gevaar voor het milieu oplevert.

Binnen een week waren alle windmolens gedemonteerd en de funderingen verwijderd.

Alle onderdelen van de windmolens zijn in verschillende installaties teruggewonnen.

Bovendien is het wettelijk verplicht dat de eigenaar van het park de kosten van de ontmanteling van de windmolens draagt vanaf het moment dat ze zijn geplaatst.

De eigenaar van het park moet voor elke windmolen een financiële garantie van minstens 50.000 euro verstrekken.

Daardoor heeft de ontmanteling van het windmolenpark in Plouyé (Bretagne) de gemeenschap geen cent gekost.

Hetzelfde geldt voor alle overige windmolenparken die door Kallista Energy worden vernieuwd.

Een windmolen kan voor 100% gerecycled of teruggewonnen worden

  • Mast en kabels: de metalen structuren worden teruggewonnen door schroothandelaren.
  • Gondels en rotorbladen: deze onderdelen zijn gemaakt van glasvezel en worden vermalen om als brandstof te dienen in cementfabrieken of als vulmiddel in de wegenbouw.
  • Funderingen: eenmaal verwijderd wordt het beton vergruisd om als vulmiddel te dienen.
  • Multiplicator en generator: deze worden als aparte onderdelen teruggewonnen, net als de elementen van het leveringsstation…