Over het windfonds

Windfonds Goeree-Overflakkee

Wij vinden het belangrijk dat de omgeving profiteert van de windturbines. Daarom draagt Windpark Oostflakkee bij aan Windfonds Goeree-Overflakkee. Lokale duurzame projecten kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit het Windfonds.

Wat doet Windfonds Goeree-Overflakkee?
Windfonds Goeree-Overflakkee is bedoeld om omwonenden van windparken financieel mee te laten delen in de inkomsten. Eigenaren van windparken op het eiland die na 2016 gebouwd zijn of worden, dragen jaarlijks af aan het Windfonds. Bewoners en organisaties kunnen een beroep doen op het fonds voor ondersteuning van projecten.

Stichting
Voor het beheer van het Windfonds is een aparte stichting opgericht met onafhankelijke bestuursleden. De bestuursleden wonen op het eiland en bewaken het doel: aansprekende projecten realiseren met een maatschappelijk meerwaarde, om op die manier omwonenden van het windpark positief te laten meedelen in de productie van duurzame energie.

Hoe werkt het?
Van elke opgewekte MWh aan elektriciteit dat Windpark Oostflakkee produceert, wordt €0,50 in het Windfonds gestort. In het kalenderjaar na het productiejaar wordt de grootte van het te storten bedrag bepaald en overgemaakt naar het Windfonds. Dit houdt in dat Kroningswind op z’n vroegst in 2023 een eerste storting in het Windfonds kan doen.

Aanvragen
Bewoners en organisaties rondom ons windpark kunnen via de website van het fonds projecten indienen voor een bijdrage in de financiering. Hoe het werkt, leest u ook op de website.